Friday, 2 December 2011

Aliran Salaf Dan Khalaf

Imam Badaruddin Zarkasyi di dalam kitabnya Al Burhan fi ‘Ulumil Quran juz 2 halaman 78 dan 79 menerangkan “ sesungguhnya di dalam mengertikan ayat-ayat mutasyabihat telah terjadi perbezaan pendapat kepada 3 aliran:
1.    Aliran pertama: Golongan yang berpendapat  ayat-ayat mutasyabihat menurut lafaz zahirnya sahaja dan tidak boleh ditakwilkan sedikit pun. Cara begini dipegang oleh golongan Firqah Mujassimah Musyabbihah(golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk).
2.  Aliran kedua:  Golongan yang berpendapat ayat-ayat mutasyabihat mesti ditakwilkan, yaitu dialihkan ertinya kepada makna yang lain tetapi tidak ketahui makna tersebut, dan serahkan kepada Allah jua yang mengetahuinya. Dan di dalam waktu yang sama kita tetap mengiktikadkan bahawa Maha Suci Allah Ta’ala daripada serupa dengan makhluk. Cara begini dipegang oleh para aliran Salafussoleh Radhiallahu ‘anhum.
3.     Aliran ketiga: Golongan yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu dialihkan maknanya kepada makna yang layak bagi Allah Ta’ala. Inilah aliran yang dipegang oleh aliran Khalaf radhiallahu ‘anhum.

Aliran golongan pertama adalah batil dan sesat, sedangkan aliran yang kedua dan yang ketiga adalah bersumber daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallalahu ‘alaihi wasallam. Bagi aliran kedua adalah bersumber daripada Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, Imam Malik, Sufian Thauri dan lain-lain manakala bagi aliran ketiga adalah bersumber daripada Sayyidina ‘Ali, Ibnu Mas’ud,Ibnu ‘Abbas dan lain-lain.

Aliran Salaf:
Tanzih dan Tafwidh
Golongan ini berpendapat, bahawa ayat-ayat mutasyabihat sama ada di dalam Al-quran atau Hadis mesti ditakwilkan dan dialihkan tetapi apa erti maknanya kita tidak perlu tahu. Kita serahkan sahaja 100% kepada Allah  Ta’ala dengan beriktiqad bahawa Maha Suci Allah Ta’ala daripada serupa dengan makhluk. Jadi, sebenarnya aliran salaf juga mentakwil ayat-ayat mutasyabihat yaitu dipanggil “ Takwil Ijmali ”(secara umum).
Contoh:
يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ    [الفتح: 10]
Ertinya: Tangan Allah di atas tangan mereka.
Jadi, berdasarkan ayat ini memberi kesamaran kepada kita bahawa Allah ada tangan. Perlu diperhatikan di sini dengan teliti, adalah aliran Salaf berpegang dengan bahawasanya Maha Suci Allah Ta’ala(tanzih), tidak diketahui apa erti yadd itu sebaliknya serahkan(tafwidh) saja makna murad itu pada Allah Ta’ala( Maha Suci Allah Ta’ala daripada serupa dengan makhluk). Ini bermaksud, aliran Salaf tidak memperincikan makna kalimah yadd tersebut, sebaliknya diserahkan(tafwidhkan) maknanya pada Allah Ta’ala. Inilah dia pemahaman akidah Salaf yang sebenar. Oleh itu, tidaklah menjadi kesamaran kepada kita  bahawa Allah itu beranggota tangan kerana telah pun ditanzihkan terlebih dahulu. Begitulah seterusnya wahai sahabat-sahabat sekalian, maka kiaskanlah pada ayat-ayat mutasyabihat yang lain selain daripada contoh yang tersebut ini.

Aliran Khalaf:
Tanzih dan Takwil
Golongan ini berpendapat, bahawa ayat-ayat mutasyabihat sama ada di dalam Al-quran atau Hadis mesti ditakwilkan dan dialihkan sama juga seperti kaedah aliran Salaf tetapi takwilan aliran Khalaf ini diterang dan dijelaskan atau diperincikan maknanya dengan makna yang layak bagi Allah Ta’ala. Jadi, dengan erti kata sebenar aliran Khalaf mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan ditakwil secara “ Takwil Tafsili”(secara terang dan jelas).
Contoh:
يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ    [الفتح: 10]
Ertinya: Tangan Allah di atas tangan mereka.
Berdasarkan pemahaman secara harfiyyah memang jelas membawa kepada Allah itu seolah-olah bertangan, akan tetapi perlu di ingat kaedah di dalam aliran Khalaf ini adalah lebih kepada menyucikan(tanzih) Allah daripada serupa dengan makhluk dan ditakwilkan dengan makna yang layak dan sesuai bagi Allah Ta’ala yaitu, ditakwilkan makna kalimah yadd dengan makna “ kekuasaan”. Maka, maknanya ayat ini adalah ‘ Kekuasaan Allah di atas tangan mereka’. Jadi, inilah yang dikatakan maksud aliran Khalaf dalam mentakwilkan ayat-ayat yang memberi kesamaran(mutasyabihat) pada kita semua. Untuk aliran ini, kita perlu merujuk kepada banyak tafsir seperti tafsir Ibnu ‘Abbas, tafsir Qurtubi,tafsir Ibnu Kathir dan lain-lain tafsir yang muktabar  bagi mengetahui takwilan-takwilan tersebut pada ayat-ayat mutasyabihat yang lain.

Secara ringkasnya, baik aliran Salaf mahupun aliran Khalaf kedua-dua aliran ini sebenarnya tidak mengertikan ayat-ayat mutasyabihat secara harfiyyah ataupun secara zahiriyyah, tetapi kedua-dua aliran ini sama-sama melakukan takwilan. Cuma, yang menjadi perbezaan adalah aliran Salaf tidak menerangkan takwilan secara terang-terangan manakala aliran Khalaf pula takwilannya secara terang dan jelas. Dan pemahaman aliran Salaf adalah terlebih aslam(selamat), begitu juga pemahaman aliran Khalaf adalah terlebih ahkam(bijak). Jadi kesimpulannya, kedua-kedua aliran ini adalah tepat dan benar di sisi Ahli Sunnah Wal Jama’ah( Al asha’irah Wal Maturidiah).

Golongan Mujassimah Musyabbihah:
Ithbat Dan Tafwidh
Untuk aliran pertama yaitu golongan mujassimah musyabbihah, aliran ini lebih kepada mentafsirkan atau berpegang pada ayat-ayat mutasyabihat secara harfiyyah dan zahiriyyah. Bagi aliran ini, mereka tidak membenarkan sebarang takwilan pada ayat-ayat tersebut. Secara kaedahnya, mereka lebih kepada ithbat(menetapkan) kemudian barulah diserahkan(tafwidh) erti ayat tersebut.
Contoh:
 يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ    [الفتح: 10]
Ertinya: Tangan Allah di atas tangan mereka.
Bagi ayat ini, mereka menetapkan bahawa Allah ada tangan tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia atau tangan makhluk. Pemahaman ini adalah tersangat bathil dan bercanggah dengan Akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah Khalaf mahupun Salaf!!...Hal ini kerana memberi sangkaan pada kita bahawa Allah itu mempunyai anggota tubuh!!...Sedangkan di dalam Al- quran Allah Ta’ala berfirman:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ]     الشورى: 11]
Ertinya: Dia tidak menyerupai sesuatu pun.

Maka bagaimana pula pemahaman bathil ini boleh diterima oleh setengah golongan yang mengaku membawa fahaman Salaf yang sebenar? Inilah kalam dusta yang tidak pernah di ajar olah Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam. Sebaliknya jika dikaji dengan lebih teliti di dalam Al-quran Allah Ta’ala berfirman:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [ التوبة:٦٧]
Ertinya: Mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

Di dalam ayat ini menyatakan Allah Ta’ala itu melupakan orang-orang munafiq, jadi dapatlah difahami bahawa Allah itu LUPA...adakah boleh seseorang itu mengatakan atau iktiqadkan bahawa Allah Ta’ala itu LUPA tetapi LUPA Allah tidak sama dengan lupa manusia atau lupa makhluk?? Pemahaman ini sangat bercanggah antara satu sama lain kerana Allah Maha Mengetahui...

Bagi aliran yang pertama ini yaitu mujassimah musyabbihah, inilah pemahaman yang dibawa oleh golongan WAHHABIYYAH pada zaman sakarang. Al Faqir tidak mahu menggelarkan diri mereka sebagai Salafiyy kerana akidah mereka bukan sebagaimana akidah aliran salafussoleh yang sebenar. Akidah yang di bawa oleh mereka ini adalah fahaman tajsim atau tasybih yang menyamakan Allah Ta’ala dengan makhluk...Untuk ayat-ayat mutasyabihat yang lain seperti wajah, kaki, mata dan lain-lain, mereka juga berpegang sebagaimana keterangan di atas tersebut...Maka qiaskanlah sahabat-sahabat sekalian...

Berkata Imam Jaafar At tohawi, salah seorang ulama’ salaf yang masyhur pada zaman itu:
مَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِى البَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ
Ertinya: Sesiapa yang mensifatkan Allah dari sifat sifat manusia maka dia telah KAFIR…wal ‘iya zu billah…
Kesan pemahaman begini boleh membawa kepada lembah kekufuran..Jadi, berhati-hatilah wahai sahabat-sahabat sekalian dengan pegangan ini. Perbanyakanlah bertalaqqi dengan ulama’-ulama’ kita yang berakidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Al asya’irah Wal Maturidiah…Wallahu'alam


No comments: