Wednesday, 14 December 2011

Al Imam Abu Hanifah

Al-Imam Abu Hanifah
Namanya ialah Nukman bin Thabit bin Zauthi.
Dilahirkan di Bandar Kuffah, Iraq pada tahu 80 H/699 M.
Beliau dihukum penjara kerana enggan menjadi hakim dan wafat di dalam penjara semasa pemerintahan Abu Ja`far al-Mansur akibat diracuni pada umur 70 tahun.

PELAJARAN DAN PENDIDIKANNYA:

Sejak kecil lagi beliau cenderung kepada pelajaran, rajin belajar mana-mana ilmu yang belum diketahuinya dan rajin mengajar mana-mana ilmu yang telah diketahuinya dan beliau suka berbahasa untuk mencara kebenaran, baik ilmu agama mahupun ilmu-ilmu am.

Semasa belajar tidak menghadapi masalah kewangan kerana ayahnya seorang saudagar, apa lagi masa kelahirannya dengan Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam Cuma 69 tahun. Dengan sebab itu beliau sempat menemui beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam yang masih hidup, walaupun telah tua, ini amatlah menggembirakan hati Imam Abu Hanifah. Dengan itu beliau dapat menerima hadith Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam melalui satu perantaraan antara sahabat-sahabat iaitu Sayyiduna Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan lain-lain. Ada riwayat mengatakan ayah Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan Sayyiduna Ali mendoakannya.

Selain daripada berguru dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam, Imam Abu Hanifah banyak belajar dengan Tabi`in dan para ulama yang ramai pada masa itu. Hingga ada yang menganggarkan kira-kira 200 orang ulama besar termasuk sahabat dan tabi`in yang menjadi guru kepada Imam Abu Hanifah. Antara guru yang paling lama mengajarnya iaitu Imam Hammad bin Sulaiman, kerana terlalu kasih kepada gurunya itu Imam Abu Hanifah menamakan anak sulungnya dengan nama Hammad.

KECERDIKANNYA:

Al-Imam al-Syafi`e bila ditanya tentang Imam Abu Hanifah, dijawabnya: “Tidak mungkin ada perempuan yang dapat melahirkan anak lebih cerdik dan cergas otaknya lebih daripada Imam Abu Hanifah” dan pada kali yang lain pula Imam al-Syafi`e berkata: “Umat Islam seluruhnya tentang ilmu fiqh adalah keluarga dan anak buah Imam Abu Hanifah”.
Imam Malik pula ditanya tentang Imam Abu Hanifah, dijawabnya: “Aku pernah bertemu beliau, beliau seorang lelaki yang bijak. Jika kamu berkata kepadanya supaya tiang ini dijadikan emas, nescaya beliau dapat memberi alasannya oleh kebijaksanaannya bercakap”. Beliau bersembahyang sepanjang malam sehingga ada orang mengatakan Imam Abu Hanifah sembahyang Subuh dengan wudhuk Isyaknya selama empat puluh tahun.

Beliau mempunyai segala imu pengetahuan yang mustahaka bagi umat Islam di zamannya. Beliau menghafal al-Quran dan membacanya dengan qiraat Ashim dan banyak menghafal hadith Nabi, pandai ilmu Nahu, Adab, Syaer dan berbahas, mahir dalam ilmu usuluddin, Imam mujtahid dan menjadi Imam dalam ilmu fiqh. Ilmu yang diperolehinya diajarkan pula kepada orang ramai. Kebanyakkan ilmu pengetahuannya dikumpulkan oleh murid-muridnya dalam berbagai kitab yang besar-besar dan antara yang terbesar ialah kitab al-Mabsuth iaitu sebesar-besar kitab fiqh dalam mazhab Hanafi mengandungi 15 jilid dan 30 juzuk. Mazhabnya berkembang luas terutama di timur tengah.

Al Imam Ahmad Bin Hanbal

Al-Imam Hanbali:
Namanya ialah Ahmad bin Hanbal.
Dilahirkan di Baghdad pada tahun 164H/780 M.
Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya.

PELAJARAN DAN PENDIDIKANNYA:

            Kebetulannya ramai ulama besar berada di Baghdad, maka ini merupakan suatu kesempatan bagi Imam Ahmad mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu al-Quran, Hadith, Tasawwuf, Bahasa, Falsafah dan ramai pendita-pendita dari berbagai cabang ilmu dibantu pula kecerdasan otaknya yang luar biasa dan keazamannya yang kuat serta rajin belajar dan mencari guru di mana ada orang pandai, disitulah ada Imam Ahmad belajar. Hingga berumur 16 tahun beliau masih menetap di Baghdad. Selepas itu beliau merantau ke Kuffah, Basrah, Syam, Yaman dan lain-lain negeri.

Al-Imam Abu Siraj pernah berkata: “Aku sentiasa menjaga dan membelanjakan anak-anakku belajar dan menyerahkannya kepada para ulama yang terkenal supaya anakku mendapat pelajaran yang baik. Tetapi aku hairan dengan anak yatim iaitu Imam Ahmad bin Hanbal itu walaupun serba kekurangan, dengan senang dapat mengalahkan anak-anakku. Sekali pandang anak yatim itu mengejar ilmu, sekali-kali kita melihat ilmu pengetahuan sengaja mengejarnya kerana dalam masa yang singkat beliau telah menjadi alim yang terkenal di Baghdad. Setelah orang ramai tahu pemuda ini alim, tetapi beliau masih sibuk belajar dan belajar. Sehingga orang bertanya kepadanya: “Hingga bilakah agaknya tuan baru dapat berhenti belajar? Sedangkan tuan telah alim”. Dengan pantas beliau menjawab: “Hingga ke liang lahad akan aku bawa botol dakwatku ini”.

Di mana-mana boleh kedengaran orang bercakap-cakap tentang ulama’ muda Imam Ahmad bin Hanbal ini,bukan sahaja orang-orang awam malah para ulama turut memuji-muji tentang kealiman tokoh muda ini. Al-Syeikh Ahmad al-Razi berkata: “Aku belum berjumpa orang yang berambut hitam lebih hafal hadith-hadith nabi dan lebih fakih daripada Imam Ahmad bin Hanbal". Dan gurunya al-Imam al-Syafi`e pula berkata: “Al-Imam Ahmad bin Hanbal merupakan ulama’ besar tentang ilmu hadith, ahli tentang ilmu fiqh, ahli tentang faqar kepada Allah, ahli tentang zuhud, ahli tentang warak dan ahli tentang sunnah Nabi sallallahu`alaihi wasallam".

Al-Imam al-Syafi`e berkata lagi: “Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan di kota itu seorang pun yang lebih pandai tentang hukum-hukum agama, lebih jauh daripada pengaruh kebendaan, lebih cermat tentang hukum, lebih teliti tentang menjaga diri daripada perbuatan yang salah dan lebih pandai tentang hukum agama selain daripada al-Imam Ahmad bin Hanbal.

GURU-GURU IMAM AHMAD BIN HANBAL:

Beliau seperti juga al-Imam al-Syafi`e suka belajar dan mencari guru kerana itu guru-gurunya sangat ramai dan beliau sempat berguru dengan al-Imam al-Syafi`e ketika berkunjung ke Baghdad. Al-Imam Ahmad sangat menghormati guru-gurunya bukan sahaja ketika beliau masih muda tetapi ketika beliau menjadi ulama’ besar bahkan lebih besar daripada gurunya. Beliau tetap menghormati gurunya seperti biasa. Di mana-mana majlis yang dihadiri jika terdapat gurunya di situ beliau tidak akan bercakap banyak dan sentiasa tunduk, walaupun gurunya memandangnya lebih alim daripada dirinya, menghormati beliau sepenuhnya sebagai ulama besar. Satu ketika beliau terkena sakit, al-Imam al-Syafi`e gurunya datang menziarah, dari jauh setelah dipandangnya al-Imam al-Syafi`e, dalam keadaan keuzuran dia terus berkemas menyonsong al-Imam al-Syafi`e, sesampainya di rumah didudukkan di tempatnya dan dia duduk di bawah dan tatkala al-Imam al-Syafi`e hendak berangkat balik dihantar gurunya hingga duduk betul di atas unta dan diiringinya hingga sampai ke rumah.

KARANGAN DAN MAZHABNYA:

Al-Imam Ahmad bin Hanbal belajar hadith sejak kecil lagi. Dikatakan beliau telah menghafal hingga satu juta hadith dan kitab hadithnya al-Musnad berisi 40 000 hadith iaitu pilihan daripada 750 00 hadith dan banyak lagi kitabnya, antaranya ialah kitab tafsir al-Quran, kitab Nasikh dan Mansukh dan lain-lain. Mazhabnya tersebar di timur tengah.

Al Imam Al Syafi'i

Al-Imam Syafi`e:
Namanya ialah Muhammad bin Idris.
Dilahirkan di Palestin pada tahun 150 H/767 M.
Digelarkan sebagai al-Syafi`e sempena nama datuknya.

PELAJARAN DAN DIDIKANNYA:

Al-Imam al-Syafi`e mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Muslim al-Zanji iaitu guru besar dan Mufti Makkah pada masa itu. Lamanya beliau belajar dengan Imam besar ini hingga diakui oleh gurunya bahawa beliau boleh mengajar dan boleh berfatwa tentang hukum-hukum agama. Dalam ilmu hadith pula beliau belajar dengan Sufian bin Uyainah iaitu ulama hadith yang terbesar di Makkah, manakala ilmu al-Quran beliau belajar dengan Imam Ismail bin Qusthanthin. Seterusnya belaiu mempelajari berbagai-bagai ilmu kepada beberapa orang guru di berbagai-bagai negeri. Kecerdikan dan kuat hafalannya terserlah, ketika berusia 10 tahun beliau tahu membaca kitab Muwatta’ karangan Imam Malik yang masyhur itu dan menurut Fakhr al-Razi, guru Imam Syafi`e banyak tetapi yang masyhurnya ialah 19 orang iaitu 5 di Makkah, 6 di Madinah, 4 di Yaman dan 4 di Iraq.

KUAT HAFALAN DAN TERANG HATI:

Kuatnya hafalan dan terangnya hati Imam Syafi`e memanglah luar biasa, ditambah lagi rajin belajar dan hemahnya terlalu kuat, memudahkan beliau mendapat berbagai-bagai ilmu pengetahuan seperti al-Quran, al-Hadith, fiqh, usul fiqh, bahasa, kesusasteraan, syaer, sajak dan lain-lain. Kekuatan ingatannya bukan sahaja sapat menghafal al-Quran sewaktu usianya masih muda, malah hadith-hadith dan buku-buku yang payah dibelinya atau sempat disalinnya, habis dihafalnya.

Satu masa bilik Imam Syafi`e telah penuh dengan tulang-tulang dan kertas-kertas catitan ilmu hingga payah baginya berbaring dan bererhat, hendak dibuangkan kertas-kertas catitan itu semuanya ilmu yang berharga belum dibukukan lagi. Beliau mengambil keputusan dan berazam menghafalkannya dan duduklah ia beberapa lama jarang keluar kerana menghafal catitan-catitan itu, akhirnya sedikit demi sedikit kertas itu dibuangnya hingga kosong biliknya kerana semua catitan itu habis dihafalnya.

Beliau pernah menceritakan masa mudanya pernah bermimpinkan Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam.Dalam mimpinya itu Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam bertanya siapa engkau wahai anak? Syafi`e menjawab aku Muhammad dan aku dari keturunanmu ya Rasulullah.mari hampir kepadaku, kata Nabi. Imam Syafi`e terus menghampirinya. Nabi menyapu muka, mulut dan bibirnya, lalu baginda bersabda: “Pergilah engkau moga-moga Tuhan memberkati hidupmu". Imam Syafi`e segera bangun dan teringatkan mimpinya itu dan dari masa itulah Imam Syafi`e merasakan satu kekuatan menghafal bertambah-tambah hingga kalau ada rasanya catitan setinggi bukit dapat dihafalnya, seolah-olah mimpinya itu kunci bagi otaknya.

Beliau hidup dengan gaya yang amat sederhana dan pernah beliau berkata” “Selama 16 tahun aku makan tidak pernah kenyang betul, kerana kenyang memberatkan badan, membekukan hati, menumpulkan fikiran dan membanyakkan tidur”.
Beliau pantang mendengar ada ulama’ besar. Bila beliau mendengar berita kebesaran Imam Malik bin Anas hatinya terlalu cinta untuk menemuinya. Satu hari peluang itu diperolehnya dan gurunya pula menggalakkannya, ketika itu beliau berusia 20 tahun. Beliau pergi berjumpa dengan Imam Malik dan berguru dengannya dan beliau juga merantau ke Iraq, Parsi, Yaman dan Mesir kerana menemui ulama besar dan belajar dengan mereka dan beliau tidak berhenti-henti mengajar ketika berada di Mesri dan disitulah beliau wafat ketika berusia 54 tahun kerana mengidap penyakit buasir.

KATA-KATA PARA ULAMA’ TENTANG IMAM AL-SYAFI`E:

Masa hidup, Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam pernah bersabda:
“Ada seorang alim Quraisy, ilmunya memenuhi muka bumi ini”. Ulama’ mentafsirkannya bahawa orang yang dimaksudkan itu adalah al-Imam al-Syafi`e. Al-Imam Malik berkata: “Tidak akan ada lagi keturunan Quraisy lebih pandai daripada al-Imam al-Syafi`e”. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Aku belum faham tentang nasikh dan mansukh hadith kecuali selepas belajar dengan al-Imam al-Syafi`e”. Dan Imam Ahmad berkata lagi: “Wahai anakku, Imam al-Syafi`e itu seperti matahari bagi dunia ini dan seperti kesihatan bagi tubuh, fikirlah adakah gunanya selain daripada dua ini?”. Imam Muhammad bin al-Hakam berkata: “Aki belum berjumpa seorang yang lebih mengetahui tentang usul fiqh selain al-Syafi`e dan aku belum berjumpa seseorang lebih mengetahui cerdik akalnya, lebih cergas fikirannya, lebih cermat amalannya dan lebih fasih lidahnya daripada al-Imam al-Syafi`e”.

Beliau banyak mengarang kitab antaranya al-Risalah, al-Umm, al-Jami’, al-Saghir, al-Jami’ al-Kabir dan lain-lain. Mazhabnya tersebar meluas seluruh dunia.

Al Imam Malik

Al-Imam Malik:
Namanya ialah Malik bin Anas.
Dilahirkan pada tahun 93 H di kota Madinah.
Ada riwayat yang mengatakan ibunya mengandungkan beliau sehingga dua tahun, ada yang mengatakan tiga tahun.
Beliau wafat pada tahun 179 H.

PELAJARAN DAN GURUNYA:

Beliau seorang anak tabi`in dan cucu ulama besar dan berada pula di kurun pertama yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam semulia-mulia kurun dan berada di antara suasana yang diliputi para sahabat, tabi`in dan ansahr juga cerdik pandai dan ahli hukum, ditambah pula dengan persediaan otaknya yang luar biasa, cerdik dan pengingat. Dari kecil lagi Imam Malik telah menghafal al-Quran seluruhnya, mempelajari hadith dan menguasai berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Gurunya yang pertama ialah Imam Abd al-Rahman bin Hurmuz, ulama besar Madinah, kepadanyalah Imam Malik belajar paling lama, ada yang mengatakan lapan tahun berturut-turut dan kepadanyalah Imam Malik paling rapat mendampingi.

Beliau menambahkan lagi pengajian ilmu fiqh dengan berguru kepada ulama besar Madinah Rabiah Abd al-Rahman dan bagi ilmu hadith pula beliau berguru dengan Imam Nafik Maula ibni Umar radiyallahu`anhu, beliau juga berguru dengan Imam Malik bin Syihab al-Zuhri dan ramai lagi ulama yang lain.

PENGHORMATAN IMAM MALIK KEPADA HADITH NABI:

Ketika Imam Malik mendapat perintah daripada Khalifah Harun al-Rasyid supaya membawa kitab Muwatta’ ke istana kerana baginda hendak mempelajarinya di istana, Imam Malik menjawab kepada utusannya: “Sampaikan salam saya dan pesanan saya kepada khalifah, bahawa pelajaran itu harus sitinjau bukan disuruh meninjau dan pengetahui itu harus didatangi bukan mendatangi”. Dan al-Baramaki (Perdana Menteri) pun balik menyampaikan pesanan Imam Malik kepada baginda.

Pada suatu masa khalifah hadir di dalam majlis Imam Malik tetapi meminta supaya dikhususkan baginya untuk bacaan hadith dan orang ramai hendaklah diminta keluar. Imam Malik terang-terangan menolak titah baginda itu dengan katanya: “ Sesungguhnya salam ini aku tidak pernah membaca hadith ini untuk perseorangan”.

Ketika pembaca hendak membaca hadith daripada kitab Muwatta’, baginda masih bersama di samping Imam Malik, Imam Malik berkata: “Wahai Amir al-Mukminin! Aku banyak berjumpa dengan ahli ilmu di negeri ini, mereka sangat merendah diri terhadap ilmu pengetahuan”. Khalifah benar-benar terasa sindiran itu lalu baginda turun bersama pelajar-pelajar lain meninggalkan Imam Malik di tempat khasnya seorang diri.

Imam Malik ketika hendak membaca hadith kepada orang ramai, ia segera masuk ke tempat mandi, kemudian berwudhuk ataupun mandi,kemudian memakai pakaian yang indah dan kemas serta berserban dan menaruh selendangnya di kepala, baru keluar dan duduk di tempat khasnya, disampingnya dibakar gaharu supaya majlis itu menjadi harum sempena majlis Hadith Rasulullahsallallahu`alaihi wasallam, tempat khasnya itu Cuma digunakan untuk memuliakan hadith Nabi, ditempat lain tidak.

Beliau tidak suka memberi pelajaran hadith di tengah-tengah jalan atau masa berdiri atau dalam keadaan terburu-buru, manakala didengarnya suara di majlis hadith, dimarahinya, disuruh diam menghormati hadith Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam.

DI MAJLIS PENGAJIAN IMAM MALIK:

Kalau kita hadir bersama di majlis pengajian Imam Malik, kita akan merasa gerun dan hebat oleh besarnya peribadi beliau. Murid-murid beliau senyap ibarat tikus jatuh ke beras atau ibarat orang ditenggek burung di kepala tiada bergerak, tiada mengantuk, bual-bula kecil atau gelisah. Masing-masing tertumpu kepada wajah beliau seolah-olah menanti amanah atau titah diraja dalama masa dunia sedang cemas. Khalifah Harun al-Rasyid semasa belajar terpaksa duduk bersila di hadapannya bersama-sama orang ramai kerana Imam Malik tidak mahu mengajar kitab Muwatta’ ke istana, meneurut kebiasaan titah khalifah-khalifah pada masa itu. Kebiasaannya khalifah-khalifah menitahkan ulama supaya membawa kitab ke rumahnya untuk mengajar khalifah atau keluarganya. Sebab menurut Imam Malik ilmu yang diajarkan kepada perseorangan itu tiada berkatnya dan ilmu ini besar martabatnya tidak boleh mendatang tetapi hendaklah didatangi.

PANDANGAN PARA ALIM ULAMA TENTANG IMAM MALIK:

Al-Imam al-Syafi`e berkata: “Apabila datang hadith kepadamu daripada Imam Malik, berpegang teguhlah dengan kedua-dua tanganmu kerana ia menjadi hujah bagimu". Dan beliau berkata lagi:“Apabila orang menyebut-nyebut ulama’ hadith,maka Imam Maliklah bintangnya dan tiada seorang pun yang lebih aku percayai tentangnya daripada Imam Malik”.
Al-Imam Hamad bin Salamah berkata: “Kalau ada orang berkata kepadaku: Pilihlah olehmu seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam yang patut menjadi Imam untuk diambil ilmunya, nescaya aku memilih Imam Malik”.
Dan Imam al-Laits berkata: “Demi Allah tidak akan aku bersua di muka bumi ini seorang yang lebih aku sayangi daripada Imam Malik”

Al-Muwatta’ merupakan kitabnya yang sangat terkenal, iaitu kitab yang berkaitan dengan hadith Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam dan mazhabnya banyak berkembang di bahagian utara benua Afrika dan sebahagian lagi di timur tengah.

Maulid Nabi


Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf

Paca pembaca, sebelum kita membahasakan secara terperinci dalil peringatan Maulid Nabi, mari kita lihat pendapat para Ulama’ Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah terhadap peringatan maulid nabi tersebut.
Firman Allah ta`ala:

"فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُوْنَ". 
Maksudnya:

"Maka bertanyalah kepada ahli zikir (orang yang mempunyai ilmu) jika kamu tidak mengetahui"

(Surah al-Nahl: 43 dan Surah al-Anbiya’: 7)

Perintah untuk bertanya kepada ahli zikir yakni ulama’ yang berilmu dan ulama’ Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah yang bertaqwa dan mengamalkan ilmunya, ternyata disuruh oleh Allah ta`ala seperti yang dinyatakan di dalam al-Quran. Ini membuktikan bahawa pendapat para ulama’ sangata penting, sebab mereka adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam bersabda:

"إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ". 

Maksudnya:
"Sesungguhnya para ulama’ adalah pewaris para Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar mahupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambilnya, ia telah mengambil bahagian yang sangat banyak"

(Diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad)

Pembaca yang dikasihi sekalian, para ulama’ yang pendapatnya kami nukilkan di dalam artikel ini adalah ulama’ pilihan yang kesalehannya telah dikenal di seluruh dunia. Mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Semoga dengan membaca dan melihat pendapat mereka, hati kita terbuka untuk memahami mengenai peringatan maulid Nabi dengan benar. Amiin Ya Rabb.

PENDAPAT ULAMA’ AL-SALAF AL-SALEH

PENPAPAT AL-IMAM HASAN AL-BASRI[1]

Al-Imam Hasan al-Basri[2] adalah seorang tabi`in yang lahir di kota Madinah pada dua tahun terakhir pemerintahan Khalifah `Umar bin Khattab radiyallahu`anhu suatu ketika dahulu bahkan Khalifah `Umar radiyallahu`anhu mendoakan beliau dengan doannya berikut:

"اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَحَبِّبْهُ إِلَى النَّاسِ". 
Maksudnya:
"Ya Allah jadikan dia sebagai orang yang memiliki kefahaman terhadap agama dan dicintai oleh masyarakat"
Kecerdasan dan kesalehan al-Imam Hasan al-Basri radiyallahu`anhu menarik perhatian para sahabat sehingga mereka pun memberikan tempat terhormat kepada beliau. Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu`anhu berkata:[3]
“Bertanyalah kepada al-Hasan, kerana dia masih ingat sedangkan kami telah lupa”.

Demi melaksanakan anjuran sahabat yang selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam ini, mari kita lihat bagaiman pendapat al-Imam Hasan al-Basri radiyallahu`anhu terhadap peringatan maulid Nabi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa al-Imam Hasan al-Basri radiyallahu`anhu mengatakan:[4]

"وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا لأَنْفَقْتُهُ عَلَى قَرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ". 

Maksudnya:
"Andai kata-kataku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka akan kudermakan semunya untuk penyelenggaraan pembacaan maulid Rasul"

Ucapan al-Imam Hasan al-Basri radiyallahu`anhu di atas menunjukkan bahawa para tabi`in menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam. Bagaimana tidak, beliau rela mendermakan seluruh hartanya demi menyelenggarakan pembacaan sejarah kelahiran Nabi sallallahu`alaihi wasallam. Jadi bagimana pula dengan kita????

Sudahkah kita dermakan sebahagian harta kita demi memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam? Sungguh menghairankan, jika untuk memuliakan dan mengenang harij jadi organisasi, hari jadi perusahaan, hari jadi keluarga, hari jadi anak kita, hari perkahwinan, kita rela mengeluarkan jumlah harta yang banyak. Tetapi untuk mengenangkan kelahiran Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam ada sebahagian kita yang merasakan keberatan dan enggan untuk mendermakan sebahagian hartanya. Semoga Allah memberi kita taufiq dan hidayah. Amiin ya Rabb.

PENDAPAT AL-SYEIKH MA`RUF AL-KARKHI (W. 200 H)

Al-Syeikh Ma`ruf al-Karkhi rahimahullah adalah seorang ahli sufi terkemuka. Cerita tentang kesalehan beliau sangat banyak dan salah satunya adalah kekuatan prasangka baik beliau kepada sesama Muslim.
Suatu hari ketika beliau sedang berpuasa sunat, al-Syeikh Ma`ruf al-Karkhi rahimahullah berjalan melawat seorang yang membahagi-bahagikan air secara hebat. Dengan suara lantang lelaki itu berkata:

“Semoga Allah merahmati orang yang mahu minum air ini”.

Mendengar ucapannya, al-Syeikh Ma`ruf al-Karkhi rahimahullah berhenti dan meminum air tersebut. Kemudian tanya seorang lelaki kepadanya:

“Bukankah engkau sedang berpuasa?”

Jawab beliau:

“Benar, akan tetapi aku berharap mendapatkan rahmat Allah sebagaimana doa lelaki tersebut”.[5]

Cuba anda perhatikan keluasan ilmu al-Syeikh Ma`ruf al-Karkhi rahimahullah, beliau berpuasa sunat tiada lain adalah demi mendapatkan rahmat Allah ta`ala. Ketika mendengar seseorang menjanjikan rahmat Allah dengan seteguk air, maka beliau pun segera meminumnya. Beliau percaya dan yakin bahawa Allah akan mengkabulkan doa lelaki tersebut. Ini merupakan sebuah bukti kesucian hati beliau.

Ucapan yang muncul daripada hati manusia yang berjiwa mulia seperti ini tentu tidak sama dengan ucapan seseorang yang belum diuji kesalehannya.

Al-Syeikh Ma`ruf al-Karkhi rahimahullah sangat mengambil berat mengenai majlis maulid Nabi. Salam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan:[6]

"مَنْ هِيَّأَ لأَجْلِ قَرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ طَعَامًا، وَجَمَعَ إِخْوَانًا، وَأَوْقَدَ سِرَاجًا، وَلَبِسَ جَدِيْدًا، وَتَعَطَّرَ وَتَجَمَّلَ، تَعْظِيْمًا لِمَوْلِدِهِ، حَشَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفِرْقَةِ الأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَكَانَ فِيْ أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ". 

Maksudnya:
"Barangsiapa menyediakan makanan, mengumpulkan teman-teman, menyiapkan lampu, memakai pakaian baru, memakai wangian dan menghias dirinya untk membaca dan mengagungkan maulid Rasul, maka kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkannya bersama para Nabi, orang-orang yang berada  di dalam barisan pertama. Dan dia akan ditempatkan di `Illiyyin yang tertinggi"

Saudarku yang dirahmati sekalian, kenyataan al-Syeikh Ma`ruf al-Karkhi di atas telah disampaikan lebih 1200 tahun yang lalu. Disebabkan itu, sungguh pelik jika dikatakan para ulama’ al-Salaf al-Saleh tidak menyuruh seseorang itu untuk memuliakan dan menyambut maulid nabi sallallahu`alaihi wasallam. Bentuk peringatan mereka mungkin agak berbeza dengan peringatan kita dewasa ini, akan tetapi isinya tetap sama iaitu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam.

PENDAPAT AL-SYEIKH SIRRI AL-SAQATHI (W. 253 H)

Al-Syeikh Sirri al-Saqathi adalah guru  kepada al-Syeikh al-Imam al-Junaid al-Baghdadi. Di samping itu, beliau juga merupakan murid Ma`ruf al-Karkhi rahimahullah. Kesalehan dan kegigihan al-Syeikh Sirri al-Saqathi rahimahullah dalam beribadah tidak dinafikan lagi. Al-Syeikh al-Imam al-Junaid rahimahullah berkata:[7]

“Aku tidak melihat seseorang yang lebih hebat ibadahnya daripada Sirri, selama 98 tahun beliau tidak pernah berbaring kecuali pada saat sakit menjelang wafatnya”.

Ertinya, al-Syeikh Sirri al-Saqathi rahimahullah sentiasa beribadah kepada Allah ta`ala, siang mahupun malam. Jika harus tidur, itupun beliau lakukan dalam keadaan duduk, sehingga wudhuknya tidak terbatal.
Sebagaimana guru, al-Syeikh Sirri al-Sqathi rahimahullah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peringatan maulid Nabi. Beliau mengatakan:[8]

"مَنْ قَصَدَ مَوْضِعًا يُقْرَأُ فِيْهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ فَقَدْ قَصَدَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ لأَنَّهُ مَا قَصَدَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ إِلا لِمَحَبَّةِ الرَّسُوْلِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ". 

Maksudnya:
"Barangsiapa pergi ke sebuah tempat di mana di sana dibacakan mauled Nabi, maka dia telah berada di sebuah syurga, kerana tujuannya pergi ke tempat itu tidak lain adalah untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam telah bersabda: Barangsiapa mencintaiku, maka dia bersamaku di syurga"

Cuba kita perhatikan dengan teliti, beliau menyatakan bahawa seseorang yang duduk di tempat pembacaan maulid Nabi demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam bererti dia sedang duduk di taman Syurga. Kenyataan al-Syeikh Sirri al-Saqathi di atas diucapkan selepas beliau mendalami al-Quran dan al-Hadith serta mengamalkannya. Sekarang terpulang kepada anda, sama ada mahu mengikut pendapat ulama’ yang kami kemukakan atau mahu mengikut pandagan golongan-golongan yang sesat seperti wahhabi yang mengharamkan dan membid`ahkan maulid dan kesalehan mereka juga belum diuji.

PENDAPAT AL-SYEIKH AL-JUNAID AL-BAGHDADI (W. 297 H)

Al-Imam al-Junaid rahimahullah, dikenali sebagai pemimpin para sufi. Semenjak kecil tanda-tanda kesalehan beliau telah tampak pada diri beliau. Beliau tekun belajar dan beribadah hingga dalam usia yang masih sangat muda iaitu 20 tahun, beliau telah mendapat kepercayaan untuk menjadi mufti[9] pada usia yang begitu muda[10].
Setiap hari, al-Imam al-Junaid berniaga di kedainya. Di sana, beliau bukan hanya berniaga bahkan beberapa riwayat mengatakan bahawa setiap kali al-Syeikh al-Junaid memasuki kedainya, maka dia mengerjakan solat sunat sebanyak 400 rakaat[11].

Sebagaimana pendahuluanya, al-Imam Junaid al-Bagdhdadi rahimahullah sangat memuliakan maulid Nabi. Beliau mengatakan:

"مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ الرَّسُوْلِ وَعَظَّمَ قَدْرَهُ فَقَدْ فَازَ بِالإِيْمَانِ". 

Maksudnya:
"Barangsiapa menghadiri mauled Rasul dan mengagungkan (memuliakan) kedudukannya, maka dia telah Berjaya dengan keimanan"

Cuba anda perhatikan, al-Syeikh al-Junaid al-Baghdadi menjadikan semangat untuk memuliakan maulid nabi sebagai kayu ukur iman.seseorang yang sempurna imannya akan menghadiri, memuliakan dan mengagungkan peringatan maulid nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam.

PENDAPAT ULAMA’ KHALAF

PENDAPAT AL-SYEIKH `ABDULLAH AS`AD AL-YAFI`I

Al-Syeikh `Abdullah bin As`ad al-Yafi`i rahimahullah merupakan seorang ulama’ terkemuka dalam dunia Islam. Karya beliau sangat banyak, salah satunya adalah Raudh al-Rayyahin. Sebagai seorang yang pakar mengenai sejarah Islam, beliau sangat meneliti sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam. Oleh itu, kerana menjawab persoalan maulid, beliau berkata:

"مَنْ جَمَعَ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ إِخْوَانًا وَهِيَّأَ طَعَامًا وَأَخْلَى مَكَانًا وَعَمِلَ إِحْسَانًا وَصَارَ سَبَبًا لِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَيَكُوْنُ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ". 

Maksudnya:
"Barangsiapa mengumpulkan teman-temannya, mempersiapkan hidangan, menyediakan tempat, melakukan kebaikan untuk maulid Nabi dan semua itu menjadi sebab pembacaan maulid Rasul, maka di hari kiamat kelak Allah akan membangkitkannya bersama orang-orang yang siddiq, para syuhada dan kaum solihin. Dan kelaik ia akan berada di syurga-syurga yang penuh kenikmatan".

Wahai saudaraku, cuba anda perhatikan kenyataan beliau rahimahullah di atas. Sebagai orang yang merindukan syurga, apakah kita tidak ingin memakmurkan dan membuat majlis maulid Nabi?

PENDAPAT AL-HAFIZ ABU BAKAR BIN `ABD AL-RAHMAN AL-SUYUTHI (W. 911 H)

Al-Imam al-Suyuthi merupakan salah seorang ulama besar yang lahir pada bulan Rejab 849 Hijrah. Keluasan ilmu beliau telah terbukti dengan berbagai karya karangan beliau lebih daripada 400 buah kitab. Di samping itu, beliau menghafal al-Quran, beliau juga menghafal beberapa kitab besar seperti al-Minhaj karangan al-Imam Nawawi[12] dan juga al-`Umdah. Beliau juga disebut-sebut sebagai mujaddid iaitu pembaharuan pada abad ke-9 hijrah.
Dalam himpunan fatwanya, al-Jafiz al-Suyuthi menulis satu bab khusus yang menjelaskan keutamaan peringatan maulid nabi. Di bawah ini kami nukilkan dua kenyataan beliau, insya Allah akan membangkitkan semangat kita untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam. Beliau ditanya mengenai hukum menyambut maulid, maka beliau berkata:[13]

"عِنْدِيْ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوِلِدِ الَّذِيْ هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْءَانِ وَرِوَايَةُ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَإِ أَمْرِ النَّبِيِّ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذلِكَ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ".

Maksudnya:
"Menurutku, isi peringatan daripada peringatan Maulid Nabi adalah berkumpulnya masyarakat, pembacaan sebahagian ayat al-Quran, pembacaan riwayat yang menjelaskan awal perjuangan Nabi sallallahu`alaihi wasallam dan berbagai peristiwa besar yang terjadi saat kelahiran baginda, penyajian maknana kepada hadirin dan mereka pun menyantap dan kemudian pergi tanpa melakukan perbuatan lain. Perbuatan seperti ini merupakan sebuah bid`ah hasanah yang pelakunya akan mendapat pahala. Sebab, di dalam peringatan maulid itu terdapat perbuatan permuliaan Nabi dan mewujudkan rasa senang dan bahagia atas kelahiran baginda sallallahu`alaihi wasallam yang mulia".

Di dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan:[14]

"وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ قُرِىءَ فِيْ بَيْتِهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ إِلا رَفَعَ اللهُ تَعَالَى الْقَحْطَ وَالْوَبَاءَ وَالْحَرْقَ. وَالآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَالنَّكَبَاتِ وَالْبَغْضَ وَالْحَسَدَ وَعَيْنَ السُّوْءِ وَاللُّصُوْصَ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ، فَإِذَا مَاتَ هَوَّنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ جَوَابَ مُنْكَرَ وَنَكِيْرَ، وَكَانَ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ".

Maksudnya:
"Tidaklah sebuah rumah Muslim dibacakan maulid nabi padanya melainkan Allah singkirkan kelaparan, wabak penyakit, kebakaran, berbagai jenis bencana, kebencian, kedengkian,pandangan buruk, serta pencurian daripada penghuni rumah itu dan jika ia meninggal dunia, maka Allah memberinya kemudahan untuk menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. Dan dia kelak akan berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Maha Berkuasa".

PENDAPAT AL-SYEIKH AL-ISLAM AL-KHATIMAH AL-HUFFAZH AMIR AL-MU’MININ FI AL-HADITH, AL-IMAM AHMAD IBN HAJAR AL-`ASQALANI (W. 852 H). 

Al-Syaikh al-Islam Khatimah al-Huffazh Amir al-Mu’minin Fi al-Hadith al-Imam Ahmad Ibn Hajar al-`Asqalani. Beliau menyatakan seperti berikut:

 "أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ، وَلكِنَّهَا مَعَ ذلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِيْ عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَتْ بِدْعَةً حَسَنَةً". وَقَالَ: "وَقَدْ ظَهَرَ لِيْ تَخْرِيْجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ".

 Maksudnya:
“Asal peringatan maulid adalah bid`ah yang belum pernah dinukikanl daripada (ulama’) al-Salaf al-Saleh yang hidup pada tiga abad pertama, tetapi demikian peringatan maulid mengandungi kebaikan dan lawannya (keburukan), jadi barangsiapa dalam peringatan maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik sahaja dan menjauhi lawannya (hal-hal yang buruk), maka itu adalah bid`ah hasanah”. Al-Hafizh Ibn Hajar juga mengatakan: “Dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas dalil yang thabit (Sahih)”.

PENDAPAT AL-IMAM AL-HAFIZH AL-SAKHAWI

Al-Imam al-Hafizh al-Sakhawi seperti disebutkan di dalam “al-Ajwibah al-Mardliyyah”, seperti berikut:

 "لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِيْ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ الْفَاضِلَةِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ "بَعْدُ، ثُمَّ مَا زَالَ أَهْـلُ الإِسْلاَمِ فِيْ سَائِرِ الأَقْطَارِ وَالْمُـدُنِ الْعِظَامِ يَحْتَفِلُوْنَ فِيْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ- يَعْمَلُوْنَ الْوَلاَئِمَ الْبَدِيْعَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الأُمُوْرِ البَهِجَةِ الرَّفِيْعَةِ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِيْ لَيَالِيْهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ، وَيَزِيْدُوْنَ فِيْ الْمَبَرَّاتِ، بَلْ يَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ، وَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ بِحَيْثُ كَانَ مِمَّا جُرِّبَ". ثُمَّ قَالَ: "قُلْتُ: كَانَ مَوْلِدُهُ الشَّرِيْفُ عَلَى الأَصَحِّ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْع الأَوَّلِ، وَقِيْلَ: لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْهُ، وَقِيْلَ: لِثَمَانٍ، وَقِيْلَلِعَشْرٍ وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَحِيْنَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِفِعْلِ الْخَيْرِ فِيْ هذِهِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِيْ عَلَى حَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ بَلْ يَحْسُنُ فِيْ أَيَّامِ الشَّهْرِ كُلِّهَا وَلَيَالِيْهِ". 

Maksudnya:
“Peringatan Maulid Nabi belum pernah dilakukan oleh seorangpun daripada kaum al-Salaf al-Saleh yang hidup pada tiga abad pertama yang mulia, melainkan baru ada setelah itu di kemudian. Dan ummat Islam di semua daerah dan kota-kota besar sentiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan kelahiran Rasulullah. Mereka mengadakan jamuan-jamuan makan yang luar biasa dan diisi dengan hal-hal yang menggembirakan dan baik. Pada malam harinya, mereka mengeluarkan berbagai-bagai sedekah, mereka menampakkan kegembiraan dan suka cita. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan lebih daripada kebiasaannya. Bahkan mereka berkumpul dengan membaca buku-buku maulid. Dan nampaklah keberkahan Nabi dan Maulid secara menyeluruh. Dan ini semua telah teruji”. Kemudian al-Sakhawi berkata: “Aku Katakan: “Tanggal kelahiran Nabi menurut pendapat yang paling sahih adalah malam Isnin, tanggal 12 bulan Rabi’ul Awwal. Menurut pendapat lain malam tanggal 2, 8, 10 dan masih ada pendapat-pendapat lain. Oleh kerananya tidak mengapa melakukan kebaikan bila pun pada siang hari dan waktu malam ini sesuai dengan kesiapan yang ada, bahkan baik jika dilakukan pada siang hari dan waktu malam bulan Rabi'ul Awwal seluruhnya” .


PENDAPAT AL-SYEIKH AL-SAYYID AHMAD ZAINI DAHLAN (W. 1304 H)

Telah berkata al-Syeikh al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan (W. 1304 H) di dalam kitabnya Sirah al-Nabi, merupakan Mufti Besar Mazhab Syafi`e di Makkah:[15]

"جَرُتِ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ إِذَا سَمِعُوْا ذِكْرَ وَضْعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْقِيَامُ مُسْتَحَبُّ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَثِيْرُ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ الَّذِيْنَ يُفْدَى بِهِمْ".

Maksudnya:
"Telah berlaku kebiasaan, bahawa orang apabila mendengar kisah Nabi dilahirkan, maka ketika Nabi lahir itu mereka berdiri bersam-sama untuk menghormat dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam. Berdiri ini adalah suatu perbuatan yang baik kerana dasarnya ialah membesarkan Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam dan sesungguhnya telah mengerjakan perbuatan seperti itu dikalangan daripada ulama’-ulama’ ikutan ummat".
Al-Syeikh al-Sayyid Zaini Dahlan berpendapat bahawa mengadakan maulid Nabi dengan membaca kisah-kisah baginda dan berdiri ketika sampai pembacaan pada lahirnya Nabi adalah suatu perbuatan yang baik.
Sayyid Zaini Dahlan merupakan Mufti Besar Mazhab Syafi`e di Makkah (W. 1304 H), di antara kitab karangan beliau adalah:
  1. Al-Futuh al-Islamiyyah.
  2. Tarikh Daulah al-Islamiyyah.
  3. Al-Durar al-Saniyyah Fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah.

PENDAPAT AL-SYEIKH AL-HALABI

Telah berkata al-Syeikh al-Halabi mengenai maulid di dalam kitab Sirahnya:[16]

"قَالَ الْحَلَبِيُّ فِي السِّيْرَةِ فَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الإِمَامَ السُّبْكِيَّ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَأَنْشَدَ مُنْشِدُهُ قَوْلَ الصَّرْصَرِيِّ فِيْ مَدْحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ الإِمَامُ السُّبْكِيُّ وَجَمِيْعُ مَنْ بِالْمَجْلِسِ".

Maksudnya:
"Berkata al-Halabi di dalam kitab Sirah: Telah dikhabarkan bahawa di hadapan  al-Imam al-Subki pada suatu kali ketika berkumpul ramai ulama’-ulama’ pada zaman itu. Kemudian salah seorang daripada mereka membaca perkataan Sarsari dalam memuji Nabi. Pada ketika itu al-Imam al-Subki dan sekalian ulama’ yang hadir berdiri bagi menghormati Nabi".
Al-Imam Taqiyyuddin al-Subki rahimahullah adalah asalah seorang ulama’ besar dalam mazhab Syafi`e, beliau adalah pengarang kitab “Takmilah al-Majmu`” iaitu sambungan daripada kitab “al-Majmu` Syar al-Muhazzab” karangan al-Imam al-Nawawi.

Anak beliau juga merupakan seorang ulama’ besar iaitu Tajuddin al-Subki (W. 657 H) pengarang kitab “Jam`u al-Jawami`”, kitab usul fiqh besar yang telah diguna pakai oleh dunia Islam di dalam mempelajari usul fiqh.
Beliau juga berpendapat bahawa berdiri ketika mendengar kisah Nabi dilahirkan adalah suatu pekerjaan yang baik demi menghormati Nabi.

PENDAPAT AL-IMAM ABU SYAMAH

Telah berkata al-Imam Abu Syamah mengenai maulid Nabi:[17]

"وَمِنْ اَحْسَنِ مَا ابْتُدِعَ فِيْ زَمَنِنَا مَا يُفْعَلُ كُلُّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوْفِ وَإِظْهَارِ الزِّيْنَةِ وَالسُّرُوْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الإِحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ بِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيْمِهِ فِيْ قَلْبِ فَاعِلِ ذَلِكَ وَبِشُكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَامَنَّ بِهِ مِنْ إِيْجَادِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْن".

Maksudnya:
"Suatu hal yang baik ialah apa yang dibuat tiap-tiap tahun, bersetuju dengan hari maulid Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam, memberi sedekah, membuat kebajikan, melahirkan kegembiraan dan kesenangan, maka hal itu selain berbuat baik bagi fakir miskin, juga mengingatkan kita untuk mengasihi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu`alaihi wasallam, membesarkan baginda dan bersyukur kepada Tuhan atas kurniaan-Nya yang telah mengirim Rasul bagi kebahagiaan seluruh makhluk".

Al-Imam Abu Syamah adalah seorang ulama’ besar dalam mazhab Syafi`e. Beliau hidup pada abad ke-VII Hijrah dan beliau adalah guru dari al-Imam al-Nawawi.

Beliau berpendapat bahawa:
  1. Merayakan maulid Nabi dengan suatu perayaan dengan perbanyak sedekah dan bakti pada hari maulid dan melahirkan kegembiraan atas maulid Nabi adalah suatu “bid`ah hasanah/baik” iaitu sesiapa yang mengerjakannya akan mendapat pahala.
  2. Mengadakan perayaan maulid Nabi adalah manifestasi daripada kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu`alaihi wasallam.
Daripada pendapat ulama’-ulama’ Ahlussunnah Waljama`ah, dapatlah suatu keterangan yang jelas kepada kita semua iaitu bid`ah terbahagi kepada dua bahagian:
  1. Bid`ah Hasanah iaitu suatu perkara yang dilakukan dan ia belum pernah dilakukan oleh Nabi di zamannya tetapi ia adalah perbuatan baik, berfaedah, untuk umum dan berfaedah kepada masyarakat.
Seperti pembinaan sekolah agama, mengarang buku-buku agama, mengumpulkan al-Quran dalam satu mushaf, membina Universiti-universiti Islam, mengarang kitab-kitab hadith, semuanya belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu`alaihi wasallam tetapi perbuatan tersebut baik pada agama dan untuk masyarakat.
Perayaan maulid Nabi memang tidak di zaman anabi tetapi ia sangat baik untuk disambut kerana ia dapat membangkitkan rasa cinta kepada Nabi, mengasihi Nabi, mengenang perjuangan Nabi, mencontohi akhlak Nabi dan sebagainya. Maka hal itu adalah bid`ah hasanah iaitu bid`ah yang baik dan sesiapa mengerjakannya akan mendapat pahala.
  1. Bid`ah Sayyi`ah, iaitu bid`ah yang buruk dan keji dan barangsiapa melakukannya akan mendapat dosa seperti sembahyang dalam bahasa melayu, azan dalam bahasa melayu dan sebagainya.
Kesimpulannya, saudara-saudaraku boleh melihat kenyataan-kenyataan ulama’-ulama’ Islam generasi Tabi`in sehinggalah ulama’ mutaakhirin seperti di atas dan masih banyak lagi yang kami tidak sempat untuk menukilkan, hanya sekadar ini sahaja daripada kami. Semua ulama’-ulama’ generasi tabi`in dan mutaakhirin setuju dan menggalakkan pembacaan maulid Nabi yang merupakan salah satu bentuk peringatan Maulid Nabi.

Kepada saudara-saudarku sekalian, sebenarnya pendapat mereka sudah cukup kuat untuk dijadikan dalil bagi kita untk mencontohi dan meneladani mereka, akan tetapi demi memuaskan dahaga para penuntut ilmu, marilah kita sama-sama pelajarinya dengan baik sumber-sumber hukum peringatan  maulid Nabi tersebut secara lebih terperinci agar ia menjadi benteng AHLUSSUNNAH WALJAMA`AH di generasi kita dan generasi yang akan datang.
Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan kemudian bersedia mengikutinya dengan senang hati. Amiin Ya Rabb.[1] Ahmad bin Zain al-Habsyi (1987), Syarh al-`Ainiyyah, Singapura: Kerjaya, cet. 1, h. 29-30.

[2] Al-Imam Hasan al-Basri merupakan salah seorang tabi`in yang agung. Ayah beliau adalah budak  Zaid bin Thabit al-Ansari radiyallahu`anhu dan ibunya bernama Khariyyah adalah budak Ummu Salamah radiyallhu`anha. Beliau dilahirkan pada 2 tahun terakhir sebelum wafatnya Khalifah `Umar al-Khattab radiyallahu`anhu. Beliau sempat bertemu sekurang-kurangnya 100 orang sahabat Nabi sallallahu`alaihi wasallam. Beliau wafat pada bulan Rejab 116 hijrah dalam usia 89 tahun. Kenyataan di bawah ini adalah salah satu ungkapan hikmah beliau:

“Sesungguhnya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ia akan membuat hatinya bercahaya dan tubuhnya kuat. Sedangkan ketika seseorang itu melakukan perbuatan buruk, ia akan membuatkan hatinya menjadi gelap dan tubuhnya menjadi lemah”


[3] Al-Zahabi  (t.t.), Siyar A`lam Nubala’, Beirut: Dar al-Fikir, j. 3, h. 410.

[4] Abu Bakar bin Muhammad Satha al-Dimyathi (t.t.), I`anath al-Thalibin, (t.t.p): Dar al-Fikir, j. 3, h. 255.

[5] Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin (t.t), al-Risalah al-Qusyairiyyah, (t.tp): Dar al-Khair, h. 427-428.

[6] Abu Bakar bin Muhammad Satha al-Dimyathi (t.t.), I`anah al-Thalibin, (t.t.p): Dar al-Fikir, j. 3, h. 255.

[7] Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin (t.t), al-Risalah al-Qusyairiyyah, (t.tp): Dar al-Khair, h. 417-418.

[8]  Abu Bakar bin Muhammad Satha al-Dimyathi (t.t.), I`anah al-Thalibin, (t.t.p): Dar al-Fikir, j. 3, h. 255.

[9] Mufti ialah orang yang dapat mengeluarkan fatwa dalam berbagai permasalahan agama kerana keluasan dan ketinggian ilmunya serta keluhuran budinya.

[10] Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin (t.t), al-Risalah al-Qusyairiyyah, (t.tp): Dar al-Khair, h. 430.

[11] Ibid, 430.

[12] Al-Imam al-Nawawi rahimahullah nama asalnya ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Lahir di Nawa pada bulan Muharram 631 hijrah. Sejak kecil lagi beliau telah menghafal al-Quran. Pada tahun 649 hijrah. Beliau menuntut ilmu di Dimaskus. Selama dua tahun di sana, beliau tidak pernah tidur berbaring. Beliau tidur dengan duduk. Dalam waktu empat bulan setengah, beliau telah menghafal  kitab al-Tanbih. Kitab-kitab karangan beliau sangat banyak seperti Ridayus al-Salihin yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan banyak di baca di tanah air kita. Beliau wafat pada 24 Rejab 676 hijrah di Nawa dalam usia 45 tahun. (Lihat Faruq Hamadah (t.t.), Dalil al-Raghibin Ila Riyad al-Salihin, (t.tp): Dar al-Thaqafah, cet 1, h. 10-12.

[13] `Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (t.t), al-Hawi Li al-Fatawi, (t.tp): Dar al-Fikir, j. 1, h. 221-222.

[14] Abu Bakar bin Muhammad Satha al-Dimyathi (t.t.), I`anah al-Thalibin, (t.t.p): Dar al-Fikir, j. 3, h. 255.

[15] Abu Bakar bin Muhammad Satha al-Dimyathi (t.t.), I`anath al-Thalibin, (t.t.p): Dar al-Fikir, j. 3, h. 363.

[16]Ibid, h. 364.

[17]Ibid. 364.