Sunday, 9 December 2012

Sifat Wujud


Wujud ertinya ada
Ada di sini bermaksud ada Zat Allah Ta’ala.
Ada terbahagi kepada 2 iaitu ada yang zati(hakiki) da nada yang majazi.
Ada Allah Ta’ala ialah ada yang hakiki bukan ada majazi.
Ada Allah Ta’ala dengan tidak ada mula.
Ada Allah Ta’ala tidak binasa.
Mustahil atas Allah Ta’ala bersifat dengan tidak wujud.
Kata Allah Ta’ala itu tidak wujud, tidak sama sekali
Kita ber’tikod bahawa Allah Ta’ala tetap wujud, kata Allah Ta’ala tidak wujud itu adalah tidak sama sekali.
Dalil:
1)Jikalau Allah tidak wujud, nescaya Allah lemah.
2)Jikalau Allah Ta’ala lemah, nescaya Allah tidak berkuasa.
3)Jikalau Allah Ta’ala tidak berkuasa, nescaya Allah tidak boleh buat alam ini.
4)Jikalau Allah Ta’ala tidak boleh alam ini, nescaya alam ini tidak ada.
5)Hukum alam ini tidak ada adalah mustahil kerana alam ini sudah ada dengan pandangan mata kita.
6)Nyata daripada ada alam ini, tentulah ada penciptannya iaitu Allah Ta’ala.
7)Nyata daripada Allah Ta’ala mencipta alam ini, tentulah Allah berkuasa dan tidak lemah
8)Bila Allah Ta’ala berkuasa tentulah Dia wujud.

No comments: