Sunday, 9 December 2012

Sifat Kesempurnaan Allah

I’TIKOD SECARA UMUM – SIFAT KESEMPURNAAN ALLAH TA’ALA
 
Wajib bagi Allah Ta’ala mempunyai segala sifat kesempurnaan(kamalat), dan mustahil atas Allah tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan.
 
Wajib atas kita(setiap mukallaf) beri’tikod seperti di atas.
 
Dalil Allah Ta’ala mempunyai segala sifat kesempurnaan(kamalat) ialah :
 
1)Jikalau Allah tidak mempunyai sifat kesempurnaan nescaya Allah bersifat dengan sifat kekurangan.
 
2)Jikalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, nescaya Allah lemah.
 
3)Jikalau Allah Ta’ala lemah, nescaya Allah tidak berkuasa.
 
4)Jikalau Allah Ta’ala tidak berkuasa, nescaya Allah tidak boleh buat alam ini.
 
5)Jikalau Allah Ta’ala tidak boleh alam ini, nescaya alam ini tidak ada.
 
6)Hukum alam ini tidak ada adalah mustahil kerana alam ini sudah ada dengan pandangan mata kita.
 
7)Nyata daripada ada alam ini, tentulah ada penciptannya iaitu Allah Ta’ala.
 
8)Nyata daripada Allah Ta’ala mencipta alam ini, tentulah Allah berkuasa dan tidak lemah.
 
9)Bila Allah Ta’ala berkuasa tentulah Dia tidak bersifat dengan sifat kekurangan.
 
10)Bila Allah Ta’ala tidak bersifat dengan sifat kekurangan, tentulah Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan.
 

No comments: