Sunday, 9 December 2012

Sifat Wahdaniah

SIFAT WAHDANIAH

Wahdaniah ertinya satu atau esa atau tunggal.


Satu di sini bermaksud satu dari segi zat, satu dari segi sifat, satu dari segi perbuatan


Satu dari segi zat bermaksud ternafi 2 kam, iaitu kam muttasil dan kam munfasil.


Maksud ternafi kam muttasil ialah Zat Allah tidak tersusun daripada beberapa juzuk yang boleh dibelah bahagi melalui 3 jalan iaitu belah, kerat dan hiris (kerisik).

Maksud ternafi kam munfasil ialah tiada daripada zat makhluk ini yang menyerupai Zat Allah Ta'ala.


Satu dari segi sifat bermaksud ternafi 2 kam juga, iaitu kam muttasil dan kam munfasil.


Maksud ternafi kam muttasil dari segi sifat ialah sifat Allah hanya mengandungi satu-satu perkara sahaja dari segi sifat  atau sejenis-jenis sifat sahaja contohnya Allah hanya ada satu qudrat sahaja, tidak mempunyai 2 qudrat seperti 1 qudrat hendak menjadikan makhluk, 1 qudrat lagi tidak ahu menjadikan mahkluk di dalam satu masa yang sama.


Maksud ternafi kam munfasil dari segi sifat ialah tidak ada sifat makhluk ini menyerupai sifat Allah Ta'ala dari segi nama dan dari segi makna. Contohnya, manusia mempunyai qudrat, Allah pun mempunyai Qudrat, kalau sama dari segi nama tidak mengapa. Tapi kalau dari segi makna, iaitu makna yang sama, ini adalah salah, contoh; Qudrat Allah sama dengan qudrat manusia.


Satu dari segi perbuatan
ada 2 pendapat iaitu: ada sebahagian ulamak mengatakan ternafi 1 kam sahaja iaitu kam munfasil, ada sebahagian ulamak lain mengatakan ternafi 2 kam juga, iaitu kam muttasil dan kam munfasil.Maksud ternafi kam munfasil dari segi perbuatan ialah tidak ada perbuatan daripada makhluk ini menyerupai perbuatan Allah Ta'ala dari segi memberi bekas/kesan.


Bagi ulamak yang menafikan 2 kam, di bawah ini huraian untuk menafikan kam muttasil, bagi kam munfasil sama sahaja dengan huraian di atas.Maksud ternafi kam muttasil dari segi perbuatan ialah di sini huraian panjang sedikit: iaitu kita wajib isbat(wajib menetapkan) bahawa perbuatan Allah amat banyak seperi memberi rezeki, menjadikan makhluk dan lain-lain. Satu lagi kita wajib menafikan ada perbuatan makhluk ini berrsekutu dengan Allah Ta'ala dari segi perbuatan iaitu membuat jauhar firid(sekecil-kecil makhluk).
 
 http://syariatwalhakikat.blogspot.com/search/label/aqidah

No comments: