Tuesday, 22 May 2012

Maahad Az-Zein Al-Makki
Maahad Az-Zein Al-Makki ini merupakan sebuah yayasan yang menyediakan peluang pendidikan yang luas kepada segenap anggota masyarakat dari lapisan kanak-kanak sehingga kepada golongan dewasa. Menjadi Pusat Pembelajaran dan Pendikan Islam yang utama, yang memberikan sumbangan bukan sahaja kepada penanaman aqidah dan pembangunan insan, tetapi juga kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu turath Islam yang berasaskan kepada al-Quran dan al-Sunnah.

::TAWARAN ::

Pengajian Tafaqquh Fiiddin Bersama al-'allamah Syeikh Muhammad Noeruddin Ibni Marbu al-Banjari al-Makki

Tempoh Pengajian 6 Tahun :
2 Tahun I'dad
4 Tahun Tafaqquh

Syarat Kemasukkan :
1/ Lelaki Muslim
2/ Berumur 17 Tahun dan keatas
3/ Dapat Membaca, menulis dan memahami Bahasa Arab
4/ Lulus dalam temudugaKitab Untuk Pengajian Peringkat I'dadi (2 Tahun)

Tafsir
Tafseer Jalalain

'Ulum Quran
Zubdah al-Itqan

Hadith
Tahzib al-Adab al-Mufrad, Bulugh al-Maram

Mustolah al-Hadith
Al-Qawaid Al-Asasiyah

Feqah
Al-Yaqut al-Nafis, Fath al-Qarib Ma’a al-Bajuri

Tauhid
Aqidah Tohawiyah

Akhlak
Bidayah Hidayah, Makanatul Ilmi, Risalah al-Muawanah

Nahu
Al-Tuhfah al-Saniyyah, Mutammimah

Sorof
Kitab al-Tashrif 1-3

Bahasa Arab
Al-Lughoh al-Arabiyah Li Ghairi al-Natiqina Biha

Sirah
Nurul Yaqin

Akhbar al-Salaf
Suwar min Hayat al-SohabahKitab Untuk Pengajian Peringkat Tafaqquh (4 Tahun)

Tafsir
Tafseer Mukhtasar ibnu Kathir

Ulum Quran
Al-Tibyan

Hadith
Sunan al-Tirmizi, Al asar al-Marfu ah, Tahzib Misykat

Mustolah al-Hadith
Al-Baith al-Hathith

Fiqh
Fathul Mui’in, Minhaj al-Talibin

Usul Fiqh
Latoif al-Isyarat

Qawaid Fiqh
Al-Durar al-Bahiyyah fi Idhoh al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Tasawuf
Nasoih diniyyah, Risalah al-Mustarsyidin

Sirah
Al-Rahiq al-Makhtum

Tarikh
Tarikh al-Khulafa’

Thaqafah
Al-Insof, Khususiyah  al-Rasul, Maklumat Tahammuk, al-Ibar, adab al-Musafahah, Ifadatul Ikhwan, Haula Hadith lan Yufliha Qaum, Safar al-Mar’ah, Fashl al-Kitab, al-Fatawa.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan,
Ustaz Shahari Hassan : 013-3393112

4 comments:

Muhammad said...

Sertailah Blog Koleksi Ceramah Agama : http://ceramahagamabaru.blogspot.com/

Ibnuadnan said...

Syukran...amat bermanfaat

Nor Muhamad said...

Assalamualaikum..saya hendak bertanya pengajian untuk muslimat tidak ada ke?jika ada bagaimanakah
untuk saya memohon?

fathul wahhab said...

sy brusia 31 tahun, sdh menikah.
ingin rasanya psantren. apkah sdh terlambat ?.
bagaimana solusi trbaik utk sy ?