Friday, 25 November 2011

Pati Ilmu Tasauf

Ketahuilah bahawasanya ilmu tasauf itu mempunyai dua unsur:

Pertama: Istiqamah(tetap pendirian).

Kedua: Baik kelakuan dengan makhluk.

Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya.

Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu, bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang MENYALAHI  Syara’.

Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu adalah SUFI.

( Kitab Ayyuhal Walad karya Imam Abul Hamid Al Ghazali terjemahan Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam)

No comments: